Tarım Kredisi – Tarım kredileri son senelerde pek çok bankanın destek vermek istediği krediler arasında yer almaktadır. Türkiye’de eskiden yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiler tarım kredisi alabiliyorken, günümüzde ise bazı bankalar da tarım kredisi sağlamaya başlamışlardır. Bu sayede çok daha rahat imkânlarla kredi sahibi olan çiftçiler bu krediler için fiyat da talep edebilmektedirler.

 

Tarım Kredisi Sunan Bankalar Hangileridir?

Devlet tekelinde bulunan Ziraat Bankası’nın dışında tarım kredisi veren bankalardan birisi Denizbank’tır. Kredi kullandırma süreci sırasında özellikle başvuruda bulunan kişinin resmi çiftçiliği dikkate alınmaktadır. Çiftçilik Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) üzerinden yapılan çiftçiliğe göre gelir hesabı yapan Denizbank oldukça ayrıntılı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’de tarım faaliyeti söz konusu olabilecek bütün ürünlerin gelir ve gider modellerini çıkarmıştır.

 

Bir çiftçinin 1 dönüm tarlaya ekmiş olduğu ürünün rakamsal değerlerinin sisteme girilmesinin ardından net kar hesaplaması yapılabilmektedir. Ziraat odaları, kooperatifler ve çiftçilik birliklerinden alınan rakamlar Denizbank’ın sistemine periyodik bir şekilde işlenmektedir. Ayrıca hayvancılık için de kredi imkânı sunan Denizbank, besi hayvancılığı ve süt hayvancılığına göre modellemeler yapmaktadır. Net kar bu yollarla hesaplandıktan sonra bu rakam üzerinden müşteriye kredi sunulmaktadır.

 

Denizbank dışında Şekerbank, TEB de tarım bankacılığı yapmaktadırlar. Ayrıca Akbank, Yapı Kredi Bankası, Halk Bank ve Garanti Bankası da tarım kredisi sunmaktadır. Ancak bu bankaların verdikleri krediler ayrı bir işkolu olarak sunulmaz.

 

Tarım Kredisi Müracaatında Gerekli Olan Belgeler

Tarım Kredisi başvurusunda bulunabilmek için; çiftçilik belgesi, Çiftçilik Kayıt Sistemi’ne dâhil çalışıldığını gösterir belge, hayvan işletim belgesi, ruhsat ve tapu fotokopileri bankalara sunulmalıdır. Hayvancılık yapan üreticiden hayvancılık belgesi istenmektedir. Üretici süt hayvancılığı yapmaktaysa son 2 aya ait olan bir müstahsil makbuzu (süt faturası) istenebilmektedir. Bazı krediler için proje gerekli olabilmektedir, bazılarında da yetki belgesi istenebilmektedir.

 

Tarım kredilerinin en avantajlı yönlerinden bir tanesi uygun faiz oranlarıyla kredi imkanının sağlanmasıdır. 3-6-9-12 ayda bir olarak seçilebilen geri ödemelerle belirlenen aralıkları üretici kendi istediği şekilde seçebilmektedir. Ayrıca tarım kredilerinin ödeme planları yapılırken ürünlerin hasat zamanlarına denk getirilerek yapıldığı için çiftçinin bütçesi de zorlanmamaktadır.

 

CEVAP VER